Traductor

domingo, 27 de abril de 2014

jueves, 24 de abril de 2014

Prohibición da pesca ó fio nos Provinciais Galegos

Onte confirmouse a nova base que regula que estará prohibido usar baixos de liña de máis de dúas canas.
Con isto o que fan é eliminar a pesca ó fío, e facer un cambio de plans a case todos os participantes a disputar estes campeonatos.
Me imaxino que non só aplicarán esta base a nivel provincial, se non que o aplicarán en todas as competicións oficiais (sería o lóxico).
Aquí vos deixo as bases que publicou a FGdePesca.
______________________________________________________
1) O deportista, calquera que sexa a subespecialidade obxecto da competición, só 
poderá ter unha cana en acción de pesca. Non obstante, poderá dispoñer dunha ou 
máis canas de reposto. 
 
2) Para a extracción da captura e a súa posterior presentación ó control, deberá facer 
uso dunha sacadeira ou trueiro, cuxa lonxitude totalmente extendida non supere os 
122 cm. A rede desta, deberá ser de algodón ou outro material non abrasivo. 
3) A adxudicación dos tramos farase por sorteo, feito en tempo e forma, para garantir 
a chegada a tempo, para o inicio da proba, de tódolos deportistas ós seus 
respectivos tramos. 
 
4) A reunión do Pescador co Control farase xunto á táboa que sinale o inicio do 
tramo, augas abaixo. 
 
5) Material permitido: 
 
1. Canas. Libres, de uso comercial, cuxa lonxitude non exceda de 366 cm. (12 
pes). 
2. Carretes. De uso opcional sexa manual ou automático, de bobina xiratoria. 
3. Liñas. Cola de rata de calqueira composición ou forma das habituais do 
mercado, cunha lonxitude mínima de 22 metros. 
 
Permítese: 
 
 a) O uso de liñas flotantes e de afundimento 
 
Non se permite: 
 
 a) As cabezas disparadoras ou lanzadoras. 
 b) Engadir pesos e dispositivos ou materias flotantes ás liñas de pesca 
nin indicadores de picada. 
c) O uso de liñas de corpo plomado. 
 
4. Baixos de Liña. Sinxelos, de lonxitude como máximo duas veces a 
lonxitude da cana, anudados ou sen nós, e cónicos ou cilíndricos. Non se 
poderán engadir ó baixo de liña mecanismos de afundimento ou flotación. Os 
baixos de liña non poden ter elementos adicionais adheridos ó mesmo distintos 
ós codais que soporten os reclamos. Estos codais deberán ir fixados ó baixo de 
liña, anudados ó mesmo ou mediante microargolas sen sobrante algún, e 
deberán ter una lonxitude mínima de 5 cm. dende o baixo de liña ata a argola 
ou paleta do reclamo empregado (mosca, streamer, etc…). Os codais dos 
reclamos fixaranse ó baixo de liña de modo que non poidan deslizarse ó longo 
do mesmo. 
 
5. Cebos (Moscas). Autorizanse o “streamer” e as moscas artificiais flotantes 
ou afundidas que imiten calquera das fases do ciclo vital do insecto imitado 
(larva, ninfa, sub-imago e imago), montadas sobre anzois simples.
Permítense: 
 
 a) As moscas lastradas, sempre e cando o lastre quede oculto polo 
revestimento, que debe imitar algunha parte morfolóxica, ou formar parte da 
sua propia estrutura. O revestimiento por pintura non se considera como tal. 
Autorizase unha única perla ou bolita visible cuxa dimensión máxima non 
exceda de 4 mm. 
 b) Un máximo de tres moscas: Cando se empregue mais dunha, a 
distancia mínima entre moscas será de 50 centímetros, medidos cando éstas 
colguen libremente. 
 
 
 Non se permite: 
 
a) As que desprendan colorantes ou olores. 
 
b) O anzol con arponciño ou lengüeta. Son válidos os anzois que teñan 
totalmente inutilizado o arponciño ou lengüeta, de modo que non 
ofrezcan resistencia algunha ó desanzolado. 
 
 
6) Ó longo da proba, calquer control pode pedir o exame dos aparellos de pesca dun 
deportista. 
 
7) O deportista que non se presente, ou abandone a proba ou a acción de pesca, 
antes da hora oficial, perderá o seu dereito á clasificación e a continuar na proba. 
 
8) Os seis primeiros clasificados obterán praza para o vindeiro campionato 
autonómico da especialidade. 
 
9) Para calquera outra norma non descrita anteriormente aterémonos ó regulamento 
da FEPYC. 
 
10) Data límite da inscripción e confirmación de asistencia o 30/4/2014. 
 
11) Será imprescindible ter a tarxeta federativa do ano en curso e mai-la licenza de 
pesca en vigor. 
 
12) Queda terminantemente prohibido o consumo de tabaco no transcurso de tódalas 
competicións oficiais organizadas pola Federación Galega de Pesca e Casting, 
dende a entrada aos postos ata o final da proba, establecéndose as 
correspondentes sancións, se é o caso, para quen as incumpra.

lunes, 14 de abril de 2014

David Arcay y Jordi Oliveras campeones del VI Open del Xallas


El sábado día 12 finalizó el VI Open Internacional de Parejas del Xallas, como siempre y opinión unánime de todos los participantes y asistentes, la organización ha estado de "10", todo ha sido perfecto y el ambiente estupendo, de ahí que se haya convertido en uno de los Open Internacionales de más nombre en el panorama de la pesca a mosca.

En tierras de Dumbría se celebró este fin de semana  el VI Open de pesca a mosca por parejas Río Xallas, en este evento organizado por el club Salmo y el Concello de Dumbría, la deportividad y la camaradería se mezclan con  un gran nivel de competición por parte de los 68 Deportistas que participan en este Open.

 Un fuerte viento del Nordeste muy negativo para la pesca en esta zona hizo difícil la competición, aún así se capturaron más de 800 peces de una media de veintiséis cm. Los destacados campeones de la prueba fueron la pareja formada por el Campeón del Mundo David Arcay y el Campeón de Europa por equipos Jordi Oliveras, que ya habían ganado el II Open del Xallas, los subcampeones los hermanos Josu y Ander Pérez Larruskain que con 61 truchas también fueron  la pareja con mayor número de piezas, y en tercera posición Jose Fraga (Cuqui) y Aitor Urruzuno. La pieza mayor de 47,2 cm. la consiguió el Campeón de España Ruben Santos.

(Texto elaborado por la organización del campeonato)
Clasificación:

Enhorabuena a todos los participantes!